'; while ($z = MySQL_Fetch_Object($sql)){ echo '
'; echo ''; echo 'foto'; echo ''; echo '
'; } echo ''; echo '
'; } else { #echo 'NIC'; } }?>
0) { //Pokud existují nadřazené sekce getNav($row['sekce_id']); //Volá funkce sama sebe }} function getNavNovinky($child) { //Do funkce vložíme poslední sekci v řadě ($child) a získáme celou cestuglobal $drobnav;global $i;$i++; $result_child = mysql_query('SELECT * FROM novinky WHERE novinky_id='.$child.' LIMIT 0,1'); $row = mysql_fetch_array($result_child); $drobnav[$i]['id'] = $row['novinky_id']; $drobnav[$i]['nazev'] = $row['novinky_nadpis']; $drobnav[$i]['html_nazev'] = $row['novinky_html_nazev']; $drobnav[$i]['sekce_modul'] = $row['sekce_modul']; getNav(37);}function getNavGallery($dir_id) { //Do funkce vložíme poslední sekci v řadě ($child) a získáme celou cestu global $drobnav; global $i; $i++; if($dir_id == 0){ getNav(38); }else{ $result_child = mysql_query('SELECT * FROM gallery_dir WHERE dir_id="'.$dir_id.'" LIMIT 1'); $row = mysql_fetch_array($result_child); $drobnav[$i]['dir_id'] = $row['dir_id']; $drobnav[$i]['nazev'] = $row['dir_name']; $drobnav[$i]['sekce_modul'] = "g"; $drobnav[$i]['id'] = 38; if($row['dir_parent'] != 0){ getNavGallery($row['dir_parent']); }else{ getNav(38); } }}//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------if($druh_obsahu == 'p'){ getNavNovinky($p2);}elseif($druh_obsahu == "g"){ if(isset($_GET['gallery_dir'])){ $dir_id = str_replace("slozka-", "", $_GET['gallery_dir']); }else{ $dir_id = 0; } getNavGallery($dir_id);}else{ getNav($p2); //Voláme funkci}if($druh_obsahu == "g"){ $galery = mysql_query("SELECT * FROM sekce WHERE sekce_id = 38 LIMIT 1"); $g = mysql_fetch_assoc($galery); echo '
  '; echo '
 • Úvodní strana
 • '; $drobnav = array_reverse($drobnav); $last = (count($drobnav) - 1); foreach ($drobnav as $path => $key) { if($path == $last){ echo '
 • '.$key['nazev'].'
 • '; }else{ if($key['dir_id']){ echo '
 • '.$key['nazev'].'
 • '; }else{ echo '
 • '.$key['nazev'].'
 • '; } } }}else{ echo '
   '; echo '
  • Úvodní strana
  • '; $drobnav = array_reverse($drobnav); $last = (count($drobnav) - 1); foreach ($drobnav as $path => $key) { if($path == $last){ echo '
  • '.$key['nazev'].'
  • '; }else{ echo '
  • '.$key['nazev'].'
  • '; } }}echo '
  ';?>

Blog

Blog