popis

Vytvořili jsme webovou prezentaci a soutěžní systém pro podnikatelskou soutěž Ocenění českých lídrů.

číst více

poskytnuté služby

Webové aplikace, Webové stránky

prohlédnout si online

https://www.oceneniceskychlidru.cz